Tải Game

[Hướng Dẫn] Đổi FunCoin thành Kim Cương, KNB, Vàng,...

19/09/2018

Hướng Dẫn: Đổi FunCoin thành Kim Cương, KNB, Vàng,...

Khi chúa công nạp vào game sẽ được nhận một lượng Funcoin nhất định, để sử dụng Funcoin, chúa công có thể theo các cách sau

Có hai cách đổi FunCoin thành Kim Cương, KNB, Vàng,... là đổi trên trang nap.funtap.vn và đổi trong game.

Cách 1: Đổi trên nap.funtap.vn

Bước 1: Truy cập nap.funtap.vn, đăng nhập và chọn game cần đổi

 

Bước 2: Chọn server và nhân vật

 

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán Funcoin

 

Bước 4: Lựa chọn gói đổi. Lưu ý: cần cập nhật đầy đủ thông tin email bảo mật và sđt bảo mật để sử dụng FunCoin. Hạn mức đổi FunCoin: 50.000 FunCoin/1 tài khoản/1 ngày.

 

Bước 5: Đổi Funcoin thành công, Kim Cương/KNB/Vàng đã được chuyển vào nhân vật trong game.


 

Cách 2: Đổi trong game

Bước 1: Vào giao diện nạp trong game và chọn Nạp thẻ

 

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán Funcoin

 

Bước 3: Lựa chọn gói đổi

 

Bước 4: Đổi Funcoin thành công, Kim Cương/KNB/Vàng đã được chuyển vào nhân vật trong game.

 

BQT Vô Cực Tam Quốc

Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ