Tải Game

Hướng dẫn tăng cấp độ nhân vật

08/09/2018

Hướng dẫn tăng cấp độ nhân vật

Thưa chư vị chúa công !

Trong hành trình xưng bá thiên hạ, một trong những tính năng giúp chúa công gia tăng sức mạnh, đồng thời tăng chiến lực đó là tăng cấp độ.

frown Lưu ý: 

  • Kinh nghiệm nhận được từ nhiều hoạt động như: Vượt ải thưởng, ải Tinh Anh, đấu trường…

  • Cần lên cấp nhanh để mở khóa các hoạt động siêu hot như Vương Giả Tranh Đoạt.

  • Cần lên cấp nhanh để mớ khóa giới hạn cấp của Tướng.

 Hướng dẫn chi tiết cày EXP, tăng cấp độ: 

 Cách 1:  Trong quá trình cày cấp, thiếu hụt thể lực là điều không thể tránh khỏi. Mỗi ngày game được bổ sung thể lực miễn phí 4 lần. Nhấn vào biểu tượng Sự kiện hình cái trống, sau đó nhận Thể lực miễn phí. Ngoài ra cũng có thể mua thể lực bằng KNB (bằng cách ấn vào dấu cộng trong khung trái tim, chọn mua)


 Cách 2: Làm hết nhiệm vụ hàng ngày. Nhấn vào nút Nhiệm vụ hình quyển trục bên góc trái màn hình.

 Cách 3: Vượt ải, quét phụ bản thường, phụ bản tinh anh. Nên quét phụ bản cao nhất vượt qua được.

 Cách 4: Sử dụng tinh lực (biểu tượng tia sét bên cạnh khung thể lực) đi đấu trường, đoạt bảo, khiêu chiến hàng ngày.

 Dùng tinh lực đi Đấu trường

Dùng tinh lực đi đoạt bảo 

Dùng tinh lực đi khiêu chiến

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ