Tải Game

Hướng dẫn tắt thông báo nhận thể lực trong game

25/10/2018

Hướng dẫn: Tắt thông báo nhận thể lực trong game

Kính thưa chư vị chúa công, 
Để trợ giúp chúa công có trải nghiệm Vô Cưc Tam Quốc tốt hơn, Vân Nhi xin gửi hướng dẫn tắt thông báo nhận thể lực trong game như sau: 


Bước 1:  Ấn vào avata trong game để cài đặt


 

Bước 2:  Chọn nút đóng để tắt tất cả các thông báo về thể lực:
 

Trên đây là hướng dẫn đóng thông báo tắt thể lực. 
Chúc chúa công bách chiến bách thắng.

Vân Nhi kính bút!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ