Tải Game

Chuỗi Ưu Đãi Server Mới: Chiến Thần Lã Bố - Bảo Vật Chí Tôn

18/09/2018

Sự Kiện Ưu Đãi Server Mới: Chiến Thần Lã Bố - Bảo Vật Chí Tôn

 

1. x2 Tất Cả Các Gói Nạp Đầu

★Tất cả các mệnh giá nạp lần đầu đều được khuyến mãi x2 KNB & gói quà trị giá 6888 KNB

Tướng S Lữ Mông, Đồng *50.000, Đá tinh luyện *10, Đan nuôi tướng *20

Chú ý: Khuyến mãi không tính cho điểm VIP và tiến độ sự kiện tích nạp

2. Nạp Hào Hoa - Mỗi Ngày Đều Nhận Quà

★Thời gian: 14 ngày đầu mở server mới.

★Nội dung: Tích nạp KNB đạt mốc mỗi ngày (reset vào 5:00 sáng hàng ngày)

★Phần thưởng:
60 KNB: Đá tinh luyên-siêu*5, Đồng*50000, Hộp Ngọc Cao Cấp* 5
200 KNB: Đá tinh luyên-siêu*10, Đồng*100000, Hộp Ngọc Cao Cấp*10
600 KNB: Đá tinh luyên-siêu*15, Đồng*200000, Quẻ thiêm*2
1200 KNB: Đá tinh luyên-siêu*20, Đồng*500000,Lệnh Chiêu Mộ Tinh Anh*2
1800 KNB: Đá tinh luyên-siêu*30, Đồng*1000000, Lệnh Chiêu Mộ Tinh Anh*4

 

3. Ưu đãi nạp đơn nhận Rương mảnh Tranh Bị Chí Tôn, Mảnh Vạn Năng

★Thời gian: Từ ngày 1 đến ngày 3 khai mở server mới.

★Nội dung: Nhận đúng mệnh giá yêu cầu để nhận các phần thưởng giá trị

★ Chi tiết phần thưởng: Xem tại mục sự kiện trong game 

4. Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Nhận Mảnh Tướng S+ Tào Nhân, Rương Trang bị Chí Tôn, Bảo Vật Chí Tôn

★ Thời gian: Từ ngày 1 - 3 khai mở server mới

★ Nội dung: Tích nạp KNB đạt mốc

★ Chi tiết phần thưởng: Xem tại mục sự kiện trong game  

 

5. Sự Kiện Ưu Đãi Tiêu Phi Nhận Chiến Thần Lã Bố, Rương Trang Bị Chí Tôn

★Thời gian: Từ ngày 1 đến ngày 3 khai mở server mới.

★Nội dung: Tích lũy Tiêu KNB đạt mốc nhận các phần thưởng hấp dẫn

★ Chi tiết phần thưởng: Xem tại mục sự kiện trong game

★ Xem thêm về Lã Bố

 

Chúc chư vị Chúa Công bách chiến bách thắng 

BQT Vô Cực Tam Quốc 

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ