Tải Game

Đua top Tài Phú - Thu phục Chu Du

17/12/2018

Đua top Tài Phú - Thu phục Chu Du

Cơ hội để anh em sở hữu và thu phục vị tướng của Ngô Quốc.
Thời gian diễn ra sự kiện: 18/12/2018-20/12/2018.
Phần thưởng:
                

  1. TOP 1: Mảnh Thần*Chu Du*150, Phiến Thần Lửa*1, Đá luyện hồn thần khí-cao*200, Đá hồn tướng*5000
  2. TOP 2: Mảnh Thần*Chu Du*150, Rương tự chọn thần binh SS*2, Đá luyện hồn thần khí-cao*100, Đá hồn tướng*3000
  3. TOP 3: Mảnh Thần*Chu Du*100, Rương tự chọn thần binh SS*,  Đá luyện hồn thần khí-cao*50, Đá hồn tướng*2000
  4. TOP 4 - 10: Mảnh Thần*Chu Du*50, Rương tự chọn thần binh SS*1, Đá luyện hồn thần khí-cao*10, Đá hồn tướng*1000

        
Đặc biệt: Cứ 10k KNB nhận 15 mảnh Thần*Chu Du.
      
Điều kiện vào bảng xếp hạng top 10: nạp đạt 100k KNB.

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ