Tải Game

Rương Thần Trang - Nhận Tư Mã Ý

28/10/2018

Theo Rương Thần Trang - Chiêu Mộ Tư Mã Ý

Thời gian: Các server ngày 10 - 14
Nội dung: Tham gia sự kiện Giờ Vàng Đua Top nhận Thần tướng hệ Lôi: Tư Mã Ý

Top1: Mảnh Tướng Tư Mã Ý *300 (tối thiểu 7.000 điểm)

Top2-3: Mảnh Tướng Tư Mã Ý *200 (tối thiểu 5.000 điểm)

Top4-6: Mảnh Tướng Tư Mã Ý *100 (tối thiểu 3.000 điểm)

Top 7-10: Mảnh Tướng Tư Mã Ý *60 (tối thiểu 2.000 điểm)

Top 11-20: Mảnh Tướng Tư Mã Ý*30 (tối thiểu 1.000 điểm)

Top 21-30: Mảnh Tướng Tư Mã Ý*20 (tối thiểu 800 điểm)

 

Các Mốc nhận thưởng điểm:

30 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*2, Rương trang bị cam*3, Đồng *30.000

100 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*3, Rương trang bị cam*5, Đồng *50.000

300 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*5, Rương trang bị cam*5, Đồng *80.000

1000 điểm: Mảnh Tư Mã Ý10, Rương trang bị cam*8, Đồng *100.000

2000 điểm: Mảnh Tư Mã Ý15, Rương trang bị cam*8, Đồng *120.000

3500 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*15, Rương trang bị cam*10, Đồng *140.000

5000 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*20, Rương trang bị cam*10, Đồng *160.000

7000 điểm: Mảnh Tư Mã Ý*25, Rương trang bị cam*15, Đồng *180.000

10000 điểm: Mảnh Tư Mã Ý30, Rương trang bị cam*20, Đồng *200.000

Lưu ý:
- Xem thêm sức mạnh Tư Mã Ý: http://vocuctamquoc.vn/news/heroes/tieu-diem-tuong-nguy-quoc-gian-than-tu-ma-y
- Chiêu mộ 1 lần (120 kim cương) được tính là 10 điểm
- Chiêu mộ 10 lần (1000 kim cương) được tính là 100 điểm

Đa tạ chúa công đã ủng hộ Vô Cực Tam Quốc trong thời gian qua.

BQT Vô Cực Tam Quốc

Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ